AkademikMüziği tanıtmak, müziği icra etmek kadar büyük bir tutku benim için... Sınıf ortamında bildiklerimi öğrencilerimle paylaşmak ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak, bir konser salonunda çalmak kadar tatmin edici bir duygu... Halen İTÜ-MİAM 'da şu dersleri vermekteyim:

MYL 807E Müzik Teorisine Giriş

Bu dersin amacı, müzik teorisindeki temel kavramları gözden geçirmek ve böylece yüksek lisans seviyesindeki teori dersleri için gerekli altyapıyı oluşturmaktır. Temel armoni kuralları tekrarının ardından (anahtarlar, gamlar, aralıklar, üç sesli akorlar, yedili akorlar) başlıca diatonik akorlar ve bunların farklı bağlamlardaki armonik görevleri incelenecektir. Özellikle dört sesli koral stilinde armonizasyon alıştırmaları dersin kapsamında önemli bir yer tutacaktır. Dersin son bölümünde ise kromatik armoninin temel unsurlarını teşkil eden modülasyon, modal karışım, Napoliten akoru ve artık altılı akorlar işlenecektir.

MYL 530E Repertuar ve Stil Çalışmaları (20.Yüzyıl Piyano Edebiyatı)

Bu dersin amacı 20. ve 21. yüzyılda bestelenmiş piyano müziğini tanımak ve bu dönemde yaşamış çok sayıda bestecinin birbirinden oldukça farklı stillerini piyano için yazılmış eserler üzerinden analiz etmektir. Besteciler ve seçilmiş eserleri, piyano yazısı, kompozisyon tekniği, armonik dili, tarihsel arka planı ve farklı icra yorumları açısından incelenecektir. Dönem boyunca eserlerini tanıyacağımız besteciler arasında Fauré, Debussy, Ravel, Scriabin, Prokofiev, Schönberg, Berg, Webern, Bartok, Copland, Ives, Barber, Hindemith, Messiaen, Cage, Saygun, Ligeti, Crumb, İnce, Schnittke, Takemitsu ve Tan Dun'u sayabiliriz.

MYL 539E Oda Müziği Toplulukları

Tüm icracılara açık olan bu derste herhangi bir tarihsel döneme ait enstrümantal ve vokal oda müziği repertuarından seçilen eserler çalışılıp icra edilecektir. Her yarıyıl başında oluşturulacak topluluklarda çalanların, düzenli provalar, haftalık dersler ve belli aralıklarla toplu oda müziği dersinde yapacakları icralar sayesinde başka müzisyenlerle birlikte çalma ve birbirini dinleme yetilerini edinmeleri amaçlanmaktadır. Tüm topluluklar yarıyıl sonunda düzenlenecek oda müziği konserinde çalıştıkları eserleri seslendirecektir. 2012-2013 akademik yılından itibaren bu dersin kapsamında performans ve kompozisyon öğrencilerinin biraraya gelerek işbirliği yapmaları sağlanacak ve yarıyıl sonunda seslendirilmek üzere kompozisyon öğrencilerine oda müziği eser siparişi verilecektir.